Czterdzieści lat minęło czyli…co Albert myśli o mieście cz.16

29/12/2013

Budżet miasta Mysłowice na 2014 rok przyjęty – dlaczego głosowałem ZA?!

Uchwała budżetowa to najważniejszy dokument jaki radni przyjmują w ciągu roku, a podniesienie ręki ZA lub PRZECIW wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Przyszłoroczny budżet to także wielkie polityczne wyzwanie, bo już za 11 miesięcy wybierać będziemy nowych radnych i nowego prezydenta Mysłowic.

Budżet miasta na 2014 rok stał się polityczną kartą przetargową i już kilka tygodni przed głosowaniem rozpoczęły się „gry wojenne”. Były telefony, osobiste rozmowy i propozycje w mniej więcej takim tonie – nie głosujemy „Edwardowi” budżetu, to się wyłoży w połowie roku i wybory ma pozamiatane! Wcześniej odwołajmy przewodniczącego Rady Miasta, to się zrobi niezły dym!
Prym w wypuszczaniu radnych Centrolewicy wiedli jeszcze niedawni koalicjanci prezydenta, którym wyrwano spod tyłków gminne stołki, przez co nastąpił tak zwany bunt mysłowickich „elit”. Wcześniej ci sami ludzie wycinali z wszelkich mozliwych funkcji w Radzie mnie oraz radnych mojego klubu…

Skala zjawiska pod hasłem „im gorzej tym lepiej dla nas” narasta w każdym roku wyborczym, więc doświadczenie podpowiadało mi aby przeczekać owczy pęd mysłowickich faryzeuszy i zobaczyć jakie zapisy inwestycyjne znajdą się w uchwale budżetowej.

Dla mnie, Dariusza Wójtowicza jak i całego Klubu Radnych Centrolewicy „Wspólnie dla Mysłowic”, budżet miasta Mysłowice na 2014 rok odzwierciedla najważniejsze potrzeby mieszkańców w wielu dziedzinach życia. Prawdą jest, że brakuje w nim niektórych zgłaszanych przez nas zapisów, ale dzięki zawartemu kompromisowi, w przyszłym roku nie zabraknie pieniędzy dla mysłowickiej oświaty czy na remonty dróg – jak to miało miejsce w poprzednich latach.

Dlaczego cała nasza piątka głosowała „ZA” przyjęciem dokumentu?! – zobaczcie Państwo sami!

SP-15
Remont szkoły podstawowej numer 15 w dzielnicy Wesoła stał się naszym specjalnym „okazem” medialnym wywołującym spore emocje, jednak jak pokazało życie – nad wyraz skutecznym. Podstawówka z Wesołej otrzymała od radnych 1,6 miliona złotych na remont, przez co środowisko szkoły ponownie uwierzyło, że Miasto potrafi robić dobre rzeczy!

Remonty ulic i chodników
Wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicach Wielka Skotnica(500 tysięcy), Morcinka (200 tysięcy), Gagarina (2 380 000), PCK wraz z regulacja rowów (682 tysiące), wewnętrzna Brzęczkowicka (300 tysięcy), Wybickiego (600 tysięcy), Partyzantów (600 tysięcy), Laryska (500 tysięcy), dojazd i skrzyżowanie Orła Białego z Dzierżonia (300 tysięcy), Wiosny Ludów (800 tysięcy), 3 Maja (450 tysięcy), modernizacja dachu w I LO (300 tysięcy), budowa boiska przy gimnazjum numer 5 (300 tysięcy) oraz remont dwóch przejść podziemnych – pod ulicami Krakowska (100 tysięcy) i Katowicka – Szopena (100 tysięcy) to efekty wielomiesięcznych negocjacji z panem prezydentem. Jak widać gołym okiem – skutecznych i wartościowych dla samych mieszkańców.

Sala sportowa na Piasku
W końcu rozpoczynają się prace związane z budową sali sportowej na Piasku. W budżecie na 2014 rok zabezpieczono 300 tysięcy złotych na dostosowania dokumentacyjne. Później mają nastąpić kolejne ruchy finansowe. Budowa sali sportowej to moim zdaniem ostatnia szansa na uratowanie dzielnicy Piasek od nicości czyli zapaści kulturalnej i sportowej jaką zgotowali mieszkańcom lokalni (bez)radni. Jestem dumny z tego, że to właśnie radni Centrolewicy swoja aktywnością spowodowali, że na budowę sali znalazły się pieniądze.

Skate Park w Parku Zamkowym
Mysłowicka młodzież od lat domaga się budowy profesjonalnego obiektu do jazdy na rolkach, rowerach wyczynowych i deskorolkach. W budżecie na 2014 rok zaplanowano 10 tysięcy złotych na przeprojektowanie dokumentacji. W okolicach wiosny ma nastąpić przesunięcie pieniędzy na samą budowę Skate Parku w mysłowickim Parku Zamkowym. Osobiście postaram się aby w pracach nad ustaleniem ostatecznego projektu i wizualizacji Skate Parku uczestniczyli sami zainteresowani – czyli młodzież.

Podwyżki płac dla administracji i obsługi oświatowej
Pracownicy administracji i obsługi placówek oświatowych w Mysłowicach pobierają głodowe pensje, których wartość nie zabezpiecza godnego przetrwania. Od lat pięciu mysłowicki samorząd nie widział potrzeby regulacji płacowych dla tych ludzi, co osobiście uważam za skandal. W tym roku rada powiatowa OPZZ i radni Centrolewicy doszli do porozumienia z Władzami Miasta, czego efektem są zaplanowane w budżecie podwyżki dla najsłabiej uposażonych pracowników naszej budżetówki.

Siłownie na świeżym powietrzu
Zaplanowano budowę dwóch siłowni na świeżym powietrzu. Jedna stanie w Brzęczkowicach na skwerze po byłym placu przedszkolnym na ulicy Kawy, druga w okolicach hali sportowej na Bończyku. To świetny element wspierania rodzącej się w naszym kraju kultury masowej, która zachęca do spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu. Podobne obiekty stoją w niemal każdym zakątku Polski.

Mostek nad Bolinką
W końcu doczekaliśmy się remontu zapadającego się od kilku lat mostu nad potokiem Bolina. W budżecie zabezpieczono 200 tysięcy złotych na ten cel.

Przebudowa parkingów na Brzęczkowicach
W budżecie znalazło się 300 tysięcy złotych na modernizację i przebudowę terenu wokół pawilonów handlowych po między ulicami Generała Ziętka i Brzęczkowicka. Inwestycja ta pozwoli   uporządkować wstydliwy wizualnie teren na największym mysłowickim osiedlu.

Kolejne parkingi w okolicach Morcinka
W okolicach bloków na ulicy Morcinka przeprowadzone zostaną kolejne prace związane z przebudową parkingów, terenów zielonych i chodników. Ma się odbyć również modernizacja małej architektury – krzewy, ławki i piaskownice.

Dla mnie ważnym społecznie elementem budżetowych zapisów jest pełne zabezpieczenie pieniędzy namysłowicką oświatę, Dom Dziecka, Żłobek Miejski, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy czy Dom Pomocy Społecznej. W powyższych jednostkach w 2014 roku nie powinno zabraknąć pieniędzy na podstawowa działalność.

To moim zdaniem najciekawsze zapisy w budżecie na 2014 rok. O powyższe zadania wnosili do prezydenta radni Klubu Centrolewicy „Wspólnie dla Mysłowic” pracujący w składzie: Edmund Sawicki, Dorota Konieczny – Simela, Antoni Zazakowny, Wiesław Tomanek i moja skromna osoba. Ich realizacja to już sprawa samego prezydenta i jego współpracowników. Pamiętajmy jednak, że przed nami rok wyborczy, w którym nie jeden budżetowy cud się wydarzy…

Jeżeli macie do mnie Państwo pytania związane z budżetem na 2014 rok, proszę o bezpośredni kontakt pod adresem mailowym: wojtowicz@dariuszwojtowicz.net

Budżet miasta Mysłowice w liczbach:
Wszystkie zaplanowane wydatki w 2014 roku – 286,905,312 złotych
Wszystkie zaplanowane wpływy do budżetu w 2014 roku – 278,246,018 złotego

W tym wydatki na inwestycje – 23,119,309 złotych

Największe wydatki zaplanowano:
Oświata i wychowanie – 97,685,727 złotych
Zdrowie i Pomoc Społeczna – 46,268,614 złotych
Przedszkola – 21,209,062 złotych
Ministerialna subwencja oświatowa w 2014 roku wyniesie – 57,316,046 złotych
Wydatki na administrację:
Utrzymanie Urzędu Miasta Mysłowice wyniesie – 22,474,400 złotych,

Mysłowicki Ośrodek Kultury – 2,5 miliona złotych,
Miejska Biblioteka Publiczna – 2,1 miliona złotych
Muzeum Miasta Mysłowice – 365 tysięcy złotych
Dom Dziecka – 2,528,000 złotych
Dom Pomocy Społecznej – 1,56 miliona złotych
Żłobek Miejski – 1,55 miliona złotych
Straż Miejska – 1,980,000 złotych
Ośrodek Rehabilitacyjno Opiekuńczy w Brzezince – 2,726,000 złotych

Wpływy z podatków
– podatek alkoholowy – 1,420,000 złotych
– podatek eksploatacyjny (Kopalnie) – 3,400,000 złotych
– podatek dochodowy od osób fizycznych – 87,620,000 złotych
– podatek od osób prawnych – 5,100,000 złotych
– opłata komunikacyjna – 1,663,000 złotych