Dariusz Wójtowicz: Podziękowanie dla mieszkańców Mysłowic!

01/12/2014

Szanowni mieszkańcy Mysłowic!
Z Waszej woli mój konkurent pan Edward Lasok został po raz drugi prezydentem Mysłowic w stosunku procentowym (około) 66% do 34%.

W związku z powyższym pragnę pogratulować zwycięzcy i jednocześnie podziękować wszystkim mieszkańcom mojego rodzinnego miasta za wszystkie oddane głosy i wiarę w budowę lepszych Mysłowic.

Szczególnie podziękowania kieruję do grupy społecznej tworzącej WSPÓLNIE DLA MYSŁOWIC, działaczy mysłowickiej Lewicy, członków związków zawodowych skupionych w OPZZ i ZNP oraz wolontariuszom, którzy wspierali mnie do chwili ogłoszenia dzisiejszych wyników wyborów. Trudno mi na gorąco wyrazić słowami jak bardzo jestem Wam wdzięczny za każdą okazaną pomoc.

Zaufanie jakim obdarzyliście moją skromną osobę oraz cały Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólnie dla Mysłowic” to wielki zaszczyt i zobowiązanie.

Zapewniam, że nadal będę bardzo sumiennie pracował w mysłowickiej Radzie Miasta w kadencji 2014 – 2018, a cała sześcioosobowa grupa radnych skupiona w klubie „Wspólnie dla Mysłowic” będzie dążyła do niezbędnych zmian w dziedzinie zarządzania miastem, o jakie wspólnie walczyliśmy w ostatnich latach.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Wójtowicz