Dariusz Wójtowicz rozlicza się przed mieszkańcami

11/11/2014

Szanowni mieszkańcy Mysłowic, w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi postanowiłem rozliczyć się przed Wami ze swojej pracy w Radzie Miasta. Jednocześnie żywię głęboką nadzieję, że nie zawiodłem pokładanych nadziei i mogę liczyć na Wasze ponowne poparcie.

Jestem radnym, który pracę w mysłowickiej Radzie Miasta traktuje bardzo poważnie. Nie tylko uczestniczę w obligatoryjnych posiedzeniach komisji stałych i obradach Rady. Jestem również przewodniczącym Powiatowej Rady Zatrudnienia przy mysłowickim Urzędzie Pracy, angażuję się w inicjatywy lokalnych przedsięwzięć i wspieram lokalne organizacje pozarządowe.

W ostatnich latach pracowałem w następujących Komisjach stałych Rady Miasta: Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Samorządności i Przestrzegania Prawa, Polityki Społecznej i Zdrowia, Edukacji, Kultury i Sportu oraz Rewizyjnej.

Przez szereg lat pracy w samorządzie angażowałem się ratowanie miejsc pracy w jednostkach podległych Urzędowi Miasta. Gdy dochodziło do trudnych sytuacji w mysłowickiej służbie zdrowia, broniłem praw pracowniczych w mysłowickich placówkach służby zdrowia, będąc m.in. mediatorem podczas akcji protestacyjnych i strajków.

Gdy mysłowickie Władze Miasta próbowały likwidować Szkołę Podstawową numer 6 przy ulicy Generała Ziętka, Przedszkole numer 6 przy Generała Ziętka, Szkołę Podstawową numer 7 przy ulicy Stadionowej czy Przedszkola numer 3 przy ulicy Wały za każdym razem wspierałem mieszkańców, nauczycieli i Rady Rodziców w akcjach protestacyjnych. Nie ukrywam, że dziś liczę na ich wsparcie i pomoc podczas wyborów samorządowych.

Tylko w ostatnich czterech latach, wraz z moim przyjacielem z Rady Miasta Wiesławem Tomankiem, na ręce prezydenta miasta złożyłem kilkaset wniosków i interpelacji.  Wszystkie pisma były składane na bezpośrednią prośbę mieszkańców naszego miasta.

Jednym z moich największych sukcesów w pracy samorządowej było doprowadzenie do kompleksowych remontów i termomodernizacji Szkoły Podstawowej numer 6 i Przedszkola numer 6 wraz z budową sali gimnastycznej przy ulicy Generała Ziętka.

Kompleksowy remont Szkoły Podstawowej numer 13 i Gimnazjum nr 3 wraz z modernizacją dwóch sal gimnastycznych i budową kompleksu sportowo rekreacyjnego na placu szkolnym to dla mnie również wielki powód do dumy.

Pragnę przypomnieć, że mysłowicka przygoda z budową boisk wielofunkcyjnych rozpoczęła się w dzielnicy Brzęczkowice. To z mojej inicjatywy przy Placu Rady Europy na ulicy Korfantego powstało pierwsze boisko ze sztucznym oświetleniem. Byłem również organizatorem pierwszego turnieju dzikich drużyn na tym obiekcie.

Na Brzęczkowicach m.in. z mojej inicjatywy został wyremontowany pawilon przy budynku Kawy 12, w którym mieści się obecna siedziba Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Obiekt jest przystosowany również dla osób niepełnosprawnych.

Przy ulicy Mielęckiego znajduje się mini park zwany potocznie „Przy Czołgu”. Po kilku latach zmagań o pieniądze na jego remont, udało mi się doprowadzić do jego modernizacji. Dzisiaj obiekt ten służy mieszkańcom jako miejsce do odpoczynku i rekreacji.

Jestem gorącym orędownikiem bezpiecznych i doświetlonych przejść dla pieszych. Jedno takie powstało kilka lat temu przy obiekcie Mini Kliniki przy ulicy Generała Ziętka. Chcę aby w przyszłości każde mysłowickie przejście dla pieszych było doświetlone i bezpieczne jak to na moim osiedlu.

Brak parkingów przy obiektach handlowo usługowych i budynkach mieszkalnych to jeden z głównych problemów miasta. Kilka lat temu z mojej inicjatywy powstał parking w okolicach obiektów handlowych w okolicach ulicy Generała Ziętka, a obecnie na mój osobisty wniosek powstają kolejne miejsca parkingowe w okolicach obiektów handlowych w okolicach ulic Korfantego, Brzęczkowicka i Kawy. Tam zostanie również przebudowana jezdnia i dojścia do sklepów. Chcę aby w przyszłości takie przebudowy nastąpiły w okolicach największych targowisk i miejsc dla handlujących mysłowiczan.

Z mojej inicjatywy w Brzezince powstało boisko w „dolince” za budynkiem przy reja 18. Niestety władze miasta nie dokończyły inwestycji. Miały tam stanąć słupy oświetleniowe i ławki, miała również powstać droga dojazdowa wraz infrastrukturą umożliwiającą organizację imprez sportowych i festynów rodzinnych dla mieszkańców dzielnicy Brzezinka. Moim zamierzeniem na przyszłe lata jest doprowadzenie do tych działań.

Jak już wspomniałem na początku, pracę w mysłowickim samorządzie traktuję bardzo poważnie. Poświęcam się jej bezgranicznie czego efektem jest realizacja wielu zamierzeń  i pomysłów mieszkańców. Ludzie, którzy dali mi szansę i zagłosowali na mnie w 2010 roku pewnie się nie zawiedli.

Dzisiaj proszę Was o ponowne wsparcie podczas głosowania
W niedzielę 16 listopada każdy mysłowiczanin zamieszkujący dzielnice Brzęczkowice, Brzezinka i Słupna będzie mógł oddać na mnie dwa głosy, jeden na kandydata do Rady Miasta, drugi na kandydata na Urząd Prezydenta Miasta Mysłowice. Mieszkańcy trzech kolejnych okręgów wyborczych mogą na mnie oddać jeden głos, na kandydata na Urząd Prezydenta Mysłowic.

Swoją ciężką wieloletnia pracą udowodniłem, że jestem człowiekiem, któremu warto zaufać.

Dariusz Wójtowicz, kandydat na Urząd Prezydenta Mysłowic i do Rady Miasta
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Mysłowic