Odpowiedź na oświadczenie prezydenta Edwarda Lasoka, dotyczącego emisji miejskich obligacji

13/11/2013

Ja niżej podpisany radny miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz uważam, że oświadczenie opublikowane w miejskich mediach przez pana prezydenta miasta Edwarda Lasoka jest materiałem, za który powinien się wstydzić, a nie z dumą prezentować jako gospodarz moich rodzinnych Mysłowic.

Dla mnie prezydent, który niegrzecznymi oświadczeniami atakuje samorządowców, wspierających go wielokrotnie w najtrudniejszych chwilach, jest co najmniej nie na miejscu. Ze smutkiem odczytałem słowa Edwarda Lasoka mówiące, że nie zadrżała mi ręka przy podejmowanych wcześniej samorządowych kredytach. To ohydna manipulacja, nie mająca wiele wspólnego z prawdą, o czym wie pan prezydent i jego najbliższe otoczenie.

Przypomnę w tym miejscu, że pan prezydent Edward Lasok, jak i moja skromna osoba nie dopuściliśmy do niemal 80 milionowego zadłużenia, jakiego próbowano dopuścić się w poprzedniej kadencji, o czym zapomniano wspomnieć w oficjalnym dokumencie Urzędu Miasta.

Wierzę jednak, że sam pan prezydent nie pozwolił sobie na pisanie półprawd i niegrzecznych insynuacji pod moim adresem. Podejrzewam, że to najbliższe otoczenie Włodarza Miasta po raz kolejny próbuje konfliktować samorządowe środowiska aby udowodnić mu swoją przydatność i pseudo lojalność.

W związku z powyższym oświadczam, że jako radny miejski odpowiedzialny za budżetowe przychody i wydatki gminy nie poprę żadnych działań kredytowych mających na celu spłatę poprzednich kredytów, których spłatą będą obarczone kolejne pokolenia. Takie decyzje nie mają nic wspólnego z dobrym i odpowiedzialnym zarządzaniem majątkiem wszystkich mieszkańców Mysłowic.

Jednocześnie informuję, że mimo szkalującego mnie oświadczenia, jako samorządowiec nadal jestem gotów wspierać ważne przedsięwzięcia gminne, pomagać obecnym Władzom Miasta z prezydentem Edwardem Lasokiem, mające na celu stabilizację bieżących wydatków.

O wcześniejszej mojej pomocy, wsparciu i zaangażowaniu w realizacji wielu cennych inicjatyw pana prezydenta Edwarda Lasoka, prawdopodobnie przez przypadek, nie wspomniano w oświadczeniu rozesłanym do lokalnych mediów.

Przez wielki szacunek jakim darzę Urząd Prezydenta Mysłowic jak i samego pana Edwarda Lasoka, nie pokuszę się na merytoryczną ocenę samego oświadczenia jak i autorów tego dokumentu.
Dariusz Wójtowicz, radny miasta Mysłowice